Regulamin

REGULAMIN


 

Regulamin sklepu internetowego FOXSKLEP.PL

 

I. Definicje

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://foxsklep.pl

Administrator – Moto-Perfekt z siedzibą przy ul. Romana Dmowskiego 16 A, 33-300 Nowy Sącz, posiadający nr NIP:7342804981

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług świadczonych w ramach działania Serwisu.

Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która zaakceptowała Regulamin i zarejestrowała się w Serwisie

Użytkownik Niezarejestrowany – osoba, która zaakceptowała Regulamin w trakcie składania zamówienia.

Towar – produkt bądź usługa, którą klient nabywa poprzez Serwis.

 

II. Informacje

Właścicielem Sklepu internetowego https://foxsklep.pl jest firma Moto-Perfekt Łukasz Sułkowski z siedzibą przy ul. Romana Dmowskiego 16 A, 33-300 Nowy Sącz,

NIP: 7342804981, REGON: 120432985, zwana dalej Sprzedającym.

Ze sprzedającym można się skontaktować dzwoniąc pod numer: 606 299 894, 602 246 344 lub pisząc na adres email:
kontakt@foxsklep.pl

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż części i akcesoriów motocyklowych, rowerowych i casualowych producenta FOXHEAD INC za pośrednictwem sieci internet i telefonicznie.

 

III. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu foxsklep.pl

Warunkiem korzystania z Serwisu jest wcześniejsze zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza zaakceptowanie i przestrzeganie Regulaminu.

Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.

Sprzedawca informuję, że Towary dostępne w Serwisie są:

a) nowe

b) wolne od wad fizycznych i prawnych

c) zgodne z opisami umieszczonymi w opisach Towaru

Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz państw ościennych: Niemcy, Czechy, Słowacja.

a) przesyłki do państw ościennych realizowana zostanie tylko wyłącznie za wcześniejszą wpłatą na konto.

Wszystkie informacje zawarte w Serwisie, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu podawane są w walucie polskiej – polski złoty (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne elementy). W szczególnych przypadkach ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Składając zamówienie na stronie internetowej foxsklep.pl bądź dokonując rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Moto-Perfekt danych osobowych w celach związanych z obsługą zamówienia.

Obsługa zamówienia obejmuję kontakt z klientem, nadanie i dostarczenie towaru klientowi oraz przeprowadzenie rozliczeń za ww. usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych klientów jest firma Moto-Perfekt z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Romana Dmowskiego 16 A.

Sprzedający oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

Klient w toku procesu składania zamówienia, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3.

Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: Polityka prywatności.

Mają Państwo prawo do:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

IV. Usługi Świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

Wymagania techniczne konieczne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies

c) dostęp do poczty elektronicznej

 

V. Zamówienia i dostawa

Zamówienie w sklepie FOXSKLEP.pl można złożyć na 3 sposoby:

a) poprzez sklep internetowy foxsklep.pl

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 246 344, 606 299 894

c) wysyłając wiadomość na adres: kontakt@foxsklep.pl

Na terenie kraju przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i w szczególnych wypadkach Poczty Polskiej.

a) na terenie państw ościennych przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub jej lokalnego odpowiednika.

Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez sprzedawcę otrzymania zamówienia. Potwierdzenie następuje w drodze przesłania konsumentowi/klientowi wiadomości zwrotnej, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji.

Zamawiany Towar będzie dostarczony pod wskazany w zamówieniu adres.

W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z winy klienta a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru od kuriera Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami dotyczy także sytuacji gdy przez błędnie podane dane podczas zamówienia firma kurierska doliczy dodatkowe koszty do przesyłki wynikające z obsługi błędnie nadanej przesyłki.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT wysyłane wraz z przesyłką.

Czas realizacji zamówienia podawany jest w podsumowaniu zamówienia i jest czasem orientacyjnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia po wcześniejszym poinformowaniu o zaistniałym fakcie Klienta.

Klient może wycofać złożone zamówienie pisząc z adresu e-mail podanym podczas składania zamówienia na adres kontakt@foxsklep.pl podając numer zamówienia.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem prosimy o kontakt pod podanymi w nagłówku numerami telefonu.

Niektóre cenniki, ogłoszenia oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią  oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów i usług.

 

VI. Metody płatności

Do zapłaty za złożone zamówienia sprzedawca udostępnia następujące metody płatności.

a) płatności elektroniczne Przelewy24 (przelewy online, karty płatnicze, BLIK). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzonym przez bank Credit Agricole pod numerem konta: 36 1940 1076 3026 6120 0000 0000

c) płatność za pobraniem

d) możliwość skorzystania z płatności ratalnej eRATY SANTANDER CONSUMER BANK S.A. oraz Credit Agricole Raty realizowane przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

W przypadku wybory płatności zawartej w pkt 1 lit. a, b, d zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po wyborze metody płatności zawartej w pkt. 1 lit. c.

 

VII. Zwrot i wymiana towaru

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna 14 dni od daty otrzymania zamówienia bez podawania żadnej przyczyny. Termin ten dotyczy poinformowania Sprzedawcę o chęci odstąpienia od umowy kupna.

Produkt należy odesłać na adres siedziby Moto-Perfekt, ul. Romana Dmowskiego 16A, 33-300 Nowy Sącz dołączając do przesyłki:

a) zwracany produkt/y w stanie nie ujawniających żadnych oznak użytkowania,

b) dowód zakupu (oryginalny paragon lub kopia faktury)

c) wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi cenę towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji chyba, że klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

Towar należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym został dostarczony do Sprzedawcy dokument odstąpienia od umowy badź wyrażona chęć odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności czyli zamówienia potwierdzone dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT wystawianej tylko i wyłącznie na życzenie Klienta.

Klient ma prawo do wymiany towaru na inny z oferty w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Termin ten dotyczy poinformowania Sprzedawcę o chęci wymiany towaru.

Wymieniany towar należy dostarczyć na adres sklepu niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcę od chęci wymiany towaru.

Przekroczenie powyższych terminów skutkuje utratą prawa do wymiany towaru.

W przypadku wymiany na towar tańszy zwrot różnicy dokonywany zostanie wskazaną przez klienta metodą: przelew, gotówka, płatność elektroniczna.

W przypadku wymiany na towar droższy klient może dokonać wpłaty różnicy przelewem.

Klient ponosi koszty wysyłek wymienianego towaru.

Wymieniany produkt należy odesłać na adres siedziby Moto-Perfekt, ul. Romana Dmowskiego 16A, 33-300 Nowy Sącz dołączając do przesyłki:

a) zwracany produkt/y w stanie nie ujawniających żadnych oznak użytkowania,

b) dowód zakupu (oryginalny paragon lub kopia faktury),

c) formularz wymiany towaru.

 

 

VIII. Reklamacje

Klient ma prawo do reklamowania otrzymanego Towaru.

Aby skorzystać z prawa reklamacji Klient powinien odesłać reklamowany Towar na adres Moto-Perfekt, ul. Dmowskiego 16 A, 33-300 Nowy Sącz wraz z dowodem zakupu oraz protokołem reklamacyjnym.

Protokół dostępny jest do pobrania na naszej stronie w zakładce Reklamacje i zwroty.

Klient otrzyma informacje o stanie reklamacji 14 dni roboczych od daty dostarczenia Towaru do Sprzedającego.

Sprzedawca nie przyjmuję przesyłek z reklamacjami oznaczoną opcją pobrania.

W przypadku odrzucenia reklamacji przez producenta Klient obarczony jest kosztami odesłania reklamowego Towaru.

W przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych jako uzasadnione Sprzedawca na swój koszt odsyła nowy lub naprawiony Towar do Klienta.

Od każdej decyzji reklamacyjnej Klientowi przysługuję prawo odwołania się od decyzji.

 

IX. Postanowienia końcowe

Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta nadane według obwiązującego prawa polskiego nawet jeśli nie zostały zawarte w Regulaminie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu Serwisu.

Wszelkie uwagi, pytania i komentarze prosimy kierować w formie pisemnej pod adresem e-mail: info@motoperfekt.pl lub telefonicznie po numerem telefonu: 606 299 894

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018

 

pixel